- Dostawa nowych okien i parapetów z PCV wraz z opcjonalną ich wymianą SIWZ -

- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -

- Uchwała Nr LVI/268/14 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mieroszów -

- Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane -

- I przetarg ustny nieograniczony na najem -

- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu -

- Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości -

- OGŁOSZENIE -

- Wykaz nieruchomości nr 66 -

- Uchwała Nr XLII/195/13 -

- Uchwała Nr XXVI/105/12 -

- ZAWIADOMIENIE -

Działalność w zakresie gospodarki komunalnej trwa w Mieroszowie nieprzerwanie od 1946 roku. Początki organizacyjne są nieznane, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty. Od początku istnienia Zakład ulegał wielu przekształceniom, od Zarządu Budynków przez Przedsiębiorstwo Państwowe do Zakładu Budżetowego.

W obecnej formie Zakład powstał na mocy Ustawy Rady Miejskiej Mieroszowa 1.01.2005 r. z połączenia dwóch jednostek budżetowych. Przedstawione poniżej zestawienie chronologiczne zmian organizacyjnych oparto głównie na informacjach byłych pracowników. Pan Marian Balcerzak tak wspomina tamte czasy: "W latach 50tych nieczystości stale gromadzone były w betonowych boksach i wywożone raz na kilka miesięcy zaprzęgiem konnym, natomiast nieczystości płynne wybierano ręcznie".

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o.o., ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów
NIP 8862973495, REGON 021641748, KRS 0000391438
tel. 074-845-82-87, 074-845-82-21, e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ZGKiM "Mieroszów" Sp. z o.o. 2007 (aktualizacja 2012)
Projekt i wykonanie DTP Service s.c.