Cmentarnictwo

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego

l.p. Wyszczegolnienie j.m. Opłata netto (zł)
1. Opłata za wykup miejsca pod pochówek w grobie ziemnym:
 • jednoosobowym
 • dziecięcym
 • urnowym




szt.
szt.



250
130
120
2. Opłata za wykup miejsca pod pochówek w grobie murowanym
 • jednoosobowym
 • dwuosobowym
 • czterosobowym
 • urnowym murowanym rodzinnym



szt.
szt.
szt.



550
990
1760
880
3. Opłata dodatkowa za każdy m2 powierzchni przewyższającej obowiązujące normatywy przy postawieni nagrobka m2 120
4. Pokładne, dochowanie trumny lub urny szt. 250
5. Rezerwacja miejsca na 10 lat szt. 700
6. Przedłużenie rezerwacji na 5 lat szt. 350
7. Zezwolenie na postawienie nagrobka:
 • pojedynczego
 • dwuosobowego
 • dziecinnego lub urnowego


szt.
szt.
szt.


150
170
80
8. Przedłużenie użytkowania miejsca na 20 lat i każde następne 20 lat dla:
 • osoby dorosłej
 • dziecka lub urny
Przedłużenie użytkowania miejsca na 10 lat dla:
 • osoby dorosłej
 • dziecka lub urny
Przedłużenie użytkowania miejsca na 5 lat dla:
 • osoby dorosłej
 • dziecka lub urny



szt.
szt.



szt.
szt.


szt.
szt.



250
130



150
60


75
40
9. Opłata za pobór wody i odbiór odpadów kumunalnych przy przedłużeniu użytkownia grobu na 10 lat szt. 120
10. Opłata za pobór wody i odbiór odpadów komunalnych przy przedłużeniu użytkowania grobu na 5 lat szt. 60
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o.o., ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów
NIP 8862973495, REGON 021641748, KRS 0000391438
tel. 074-845-82-87, 074-845-82-21, e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ZGKiM "Mieroszów" Sp. z o.o. 2007 (aktualizacja 2012)
Projekt i wykonanie DTP Service s.c.