Dział gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Zadania:

 • zarządzanie gminnymi zasobami budynkowymi i lokalowymi,
 • zawieranie umów z najemcami gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi z udziałem gminy,
 • rozliczanie właścicieli i najemców za dostarczone media i usługi,
 • utrzymanie czystości i porządku w zarządzanych nieruchomościach,
 • zamówienia publiczne,
 • zaopatrzenie mieszkańców Sokołowska w wodę,
 • remonty lokali i budynków,
 • techniczna obsługa budynków.
 • usługi w zakresie gospodarki komunalnej:
  - transportu
  - cmentarnictwa

Dokumenty i zarządzenia

 

Wyciąg z cennika usług komunalnych

Cmentarnictwo - usługi
W cenie brutto doliczony jest obowiązujący podatek VAT który na dzień obecny wynosi 8%.

l.p. Wyszczególnienie: j.m. Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1. Wykopanie i zasypanie grobu dużego szt. 300,00 324,00
2. Wykopanie i zasypanie grobu małego szt. 190,00 205,20
3. Przeniesienie trumny ze zwłokami do grobu szt. 300,00 324,00
4. Przeniesienie urny do grobu szt. 50,00 54,00
5. Niesienie chorągwi i krzyża
(trzy osoby)
kpl 140,00 151,20
6. Niesienie chorągwi i krzyży
( cztery osoby)
kpl 190,00 205,20
7. Niesienie innych akcesorii pogrzebowych (jedna osoba ) szt. 50,00 54,00
8. Korzystanie z domu p/pogrzebowego doba 45,00 48,60
9. Korzystanie z domu p/pogrzebowego w dni wolne od pracy i po godz. 15.00 godz. 25,00 27,00
10. Palenie świec szt. 5,00 5,40
11. Przechowywanie zwłok w komorze chłodniczej doba 65,00 70,20
12. Muzyka do domu p/pogrzebowego szt. 75,00 81,00
13. Muzyka przy grobie szt. 75,00 81,00
14. Zestaw muzyki do domu p/pogrzebowego i muzyki przy grobie kpl 120,00 129,60
15. Mycie i ubieranie zwłok szt. 300,00 324,00
16. Ułożenie zwłok w trumnie szt 65,00 70,20
17. Eksportacja zwłok z mieszkania szt. 130,00 140,40
18. Obsługa przewozu zwłok w trumnie szt. 65,00 70,20
19. Zabezpieczenie zwłok w worku szt. 90,00 97,20
20. Nekrolog szt. 5,00 5,40
21. Tabliczka na krzyż i wypisanie szt. 40,00 42,80
22. Szarfa na wieniec i wypisanie szt. 10,00 10,80
23. Montaż obramowania szt. 35,00 37,80
24. Rozebranie (demontaż) starego pomnika szt. 285,00 307,80
25. Rozebranie i złożenie starego pomnika szt. 500,00 540,00
26. Malowanie (odnowienie) obramowania szt. 30,00 32,40
27. Ułożenie kostki brukowej 75,00 81,00
28. Wynajem autokarawanu:
- na terenie gminy
- poza teren gminy

godz.
godz.
+ km

50,00
20,00
1,50

54,00
21,60
1,62
29. Wykonanie ekshumacji zwłok
Każdorazowo wg. kalkulacji jednostkowej
30. Inne prace zlecone przez klienta Każdorazowo wg. kalkulacji jednostkowej

Transport - usługi
Czas najmu zaokrągla się do 30 minut.
W cenie brutto doliczony jest podatek VAT.

l.p. Wyszczególnienie: j.m. Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1. Wynajem ciągnika "Zefir-85" z przyczepą, beczką wody lub ładowarką. godz. 70,00 86,10
2. Wynajem ciągnika U-912 z przyczepą, beczką wody lub ładowarką. godz. 60,00 73,80
3. Wynajem ciągnika C-360 z przyczepą, beczką wody lub ładowarką. godz. 55,00 67,65
4. Wynajem samochodu "Lublin"
- na terenie gminy
- poza teren gminy
Uwagi:
przy wyjeździe powyżej 200 km nie nalicza się wynajmu za godz.
godz.
godz.
km


53,00
25,00
2,0065,19
30,75
2,46


5. Wynajem autokarawanu
"Mercedes VITO"
- na terenie gminy
- poza teren gminygodz.
godz.
+ km

60,00
25,00
2,00

73,80
30,75
2,46
6. Wynajem beczki do wody pitnej godz. 20,00 24,60

Cennik Usług

l.p. nazwa usługi: j.m. Cena netto (zł) Cena brutto (zł)
1. Odbiór nieczystości płynnych przyjętych ze zbiorników bezodpływowych do systemu kanalizacyjnego PKWIU 37.00.11 m3 5,79 6,25
2. Odbiór nieczystości osadów z osadników gnilnych przyjętych do systemu kanalizacyjnego m3 17,80 19,22
3. Wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną m3 46,30 50,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o.o., ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów
NIP 8862973495, REGON 021641748, KRS 0000391438
tel. 074-845-82-87, 074-845-82-21, e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ZGKiM "Mieroszów" Sp. z o.o. 2007 (aktualizacja 2012)
Projekt i wykonanie DTP Service s.c.