Inwestycje

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA DOFINANSOWANEGO Z NFOŚiGW
„Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieroszów”

Pożyczka z NFOŚiGW nr 261/2014/Wn01/OK-KW/P 221 290,00 zł z 09.05.2014r.

Dotacja z NFOŚiGW nr 269/2014/Wn01/OW-KW/D 221 290,00 zł z 13.05.2014r.

Przedsięwzięcie zrealizowano w województwie dolnośląskim w powiecie wałbrzyskim na obszarze aglomeracji Mieroszów (11 300 RLM).

Podłączenia wykonane zostały do istniejącego zbiorczego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie.

Ścieki odprowadzono do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Golińsku – Qśr = 950 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ścinawka.

Wykonano przyłącza dla 55 budynków o łącznej długości 919,5 mb przy ulicach:

 • Mickiewicza: 17,17a,2a
 • Wolności : 10,15,19,21c,29
 • Wojska Polskiego: 11/1,19,20
 • Armii Krajowej: 1,2
 • Słowackiego: 15
 • Dąbrowszczaków: 3,4,5,6,7,8,8a
 • Dolna 6
 • Pl. Niepodległości: 14,22,23,24,25,26,27
 • Kościelna: 1,2,3
 • Leśna 3a
 • Żeromskiego: 1,20,22,28,14,16,18,25
 • Krótka 13
 • Sportowa 2a
 • Wałbrzyska 2,3,4,5,7,8,9,10
 • Reymonta 1,5,15
 • Przejazd 19

Głównym celem przedsięwzięcia było umożliwienie mieszkańcom Gminy jak najszybszego przyłączenia budynków do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Przyczyniło się to do wyeliminowania źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych, gruntowych a także gleby ściekami pochodzącymi z nieszczelnych szamb.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Mieroszów" Sp. z o.o., ul. Wolności 27 a, 58-350 Mieroszów
NIP 8862973495, REGON 021641748, KRS 0000391438
tel. 074-845-82-87, 074-845-82-21, e-mail: sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone ZGKiM "Mieroszów" Sp. z o.o. 2007 (aktualizacja 2012)
Projekt i wykonanie DTP Service s.c.