Informujemy, iż w związku z trwającą pandemią COVID-19 Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. w Mieroszowie w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu klientów.
Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. do absolutnego minimum. Wszelkie sprawy prosimy konsultować telefonicznie, dzwoniąc pod nr 74/8458 287 ( nr wewnętrze do poszczególnych pracowników znajdują się poniżej) lub bezpośrednio do pracownika prowadzącego sprawę:

Dział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 515 355 264

Biczysko Barbara – Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej 791 608 694 lub* wew. 4

Chlastawa Mieczysław – Inspektor Nadzoru 791 684 826 lub* wew. 3

Dzilińska Irena – Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobu Komunalnego 791 761 399 lub* wew. 2

Polanowski Zbigniew- Inspektor Nadzoru 791 684 826 lub* wew. 3

Rowiński Mariusz – Kierownik Działu 575 771 415 lub* wew. 1

Woźniak Jolanta – Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobu Komunalnego oraz obsługa spraw
cmentarnych- 791 761 399 lub* wew. 2

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny

Janiszewski Jarosław – Inspektor – 791 611 650 lub* wew. 6

Kozłowska Agnieszka Kierownik 881 213 307 lub* wew. 6

Dział Windykacji, Sprzedaży i Rozliczeń Kosztów

Czereapk Izabela Specjalista ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych – 791 760 373 lub* wew. 5

Parzelska Justyna Inspektor ds. Windykacji i Rozliczeń Kosztów – 791 760 373 lub* wew. 5

Dział Księgowości

Kozłowska Ewa – Główny Księgowy – 531 001 784 lub* wew. 7

Siniecka Joanna Z-ca Głównego Księgowego 605 280 786 lub* wew. 7

Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Zarządu

Szmulik Marta Kierownik 605 413 736 lub* wew. 8,9

Prosimy o pozostawianie pism/podań w formie papierowej w skrzynce nadawczej bądź przysłanie w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zgkimmieroszow.pl

Za utrudnienia przepraszamy

*Dzwoniąc na nr główny 74/8458 287 prosimy o wybieranie wskazanych powyżej nr wewnętrznych.