RODO

INFORMACJE DLA KLIJENTÓW W ZAKRESIE RODO

 1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „Mieroszów” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wolności 27 A Mieroszów dane do kontaktu 74 845 82 87; e-mail: m.sobolewska@zgkimmieroszow.pl jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Magdalena Sobolewska.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 4. Podstawę prawne przetwarzania Państwa danych stanowi: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 5. Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Państwa danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 7. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełniania obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
   b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
   c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych):
  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołani.
 8. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „Mieroszów” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wolności 27A Mieroszów nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody na przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest ono niezbędnym warunkiem umownym do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług i zapewnienia komunikacji.