Kontakt

Prezes Zarządu
Krzysztof Kalinowski
e-mail: k.kalinowski@zgkimmieroszow.pl

Główny Księgowy
Ewa Kozłowska
e-mail: e.kozlowska@zgkimmieroszow.pl tel. 531 001 784

Prokurent / Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Komunalnej Miasta
Marta Szmulik-Bogacka
e-mail: m.szmulik@zgkimmieroszow.pl tel. 605 413 736

Dział Finansowy

Zastępca Głównego Księgowego
Joanna Siniecka
e-mail: j.siniecka@zgkimmieroszow.pl tel. 605 280 786

Inspektor ds. Księgowości
Beata Marchewa
e-mail: b.marchewa@zgkimmieroszow.pl

Samodzielne stanowisko ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych
Barbara Biczysko
e-mail: b.biczysko@zgkimmieroszow.pl tel. 791 608 694

Samodzielne stanowisko ds. windykacji
Justyna Parzelska
e-mail: j.parzelska@zgkimmieroszow.pl tel. 791 760 373

Dział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Magdalena Ścisłowska
e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl tel. 791 627 519

Inspektor Nadzoru
Mieczysław Chlastawa
e-mail: m.chlastawa@zgkimmieroszow.pl tel. 791 684 826

Inspektor Nadzoru
Lidia Dąbrowska e-mail: l.dabrowska@zgkimmieroszow.pl tel. 791 684 826  

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Izabela Czerepak
e-mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.pl tel. 515 355 264

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Magdalena Sobolewska
e-mail: m.sobolewska@zgkimmieroszow.pl tel. 791 761 399

Inspektor ds. Eksploatacji
Aleksandra Węglarska-Gargol
e-mail: a.weglarska@zgkimmieroszow.pl tel. 791 760 373

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny

Kierownik Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Piotr Pajdak
e-mail: p.pajdak@zgkimmieroszow.pl tel. 517 841 878

Zastępca Kierownika Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Agnieszka Kozłowska
e-mail: a.kozlowska@zgkimmieroszow.pl tel. 881 213 307

Zastępca Kierownika Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego
Jarosław Janiszewski
e-mail: j.janiszewski@zgkimmieroszow.pl tel. 791 611 650