Informujemy, iż w związku z trwającą pandemią COVID-19 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. w Mieroszowie w trosce  o bezpieczeństwo klientów i pracowników wprowadza kolejne ograniczenia w przyjmowaniu klientów.

Od dnia 21.10.2020 r. obsługa klientów ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. odbywa się w sposób zdalny:

  • telefonicznie ( wykaz znajduje się poniżej)
  • e-mail’owosekretariat@zgkimmieroszow.pl

oraz w formie korespondencyjnej

  • przesyłając list na adres:  ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów
  • pozostawiając list w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do zakładu
  • bezpośredni kontakt z pracownikami powinien zostać ograniczony tylko do spraw pilnych dotyczących usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców gminy.

Uprzejmie prosimy Państwa do ograniczenia swoich wizyt w ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o. do absolutnego minimum. Wszelkie niezbędne wizyty, wymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami ZGKiM „Mieroszów” sp. z o.o.  prosimy uzgodnić  telefonicznie, dzwoniąc pod nr 74/8458 287* ( nr wewnętrzne do poszczególnych pracowników znajdują się poniżej). Podczas umówionej wizyty prosimy o zachowanie  nakazanych środków ostrożności: założona maseczkę, zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki na rękach.

WYKAZ TELEFONÓW:
Dział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 515 355 264

Biczysko Barbara – Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej 791 608 694 lub* wew. 4

Chlastawa Mieczysław – Inspektor Nadzoru 791 684 826 lub* wew. 3

Dzilińska Irena – Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobu Komunalnego 791 761 399 lub* wew. 2

Polanowski Zbigniew- Inspektor Nadzoru 791 684 826 lub* wew. 3

Rowiński Mariusz – Kierownik Działu 575 771 415 lub* wew. 1

Woźniak Jolanta – Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Zasobu Komunalnego oraz obsługa spraw cmentarnych- 791 761 399 lub* wew. 2

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny

Janiszewski Jarosław – Inspektor – 791 611 650 lub* wew. 6

Kozłowska Agnieszka – Kierownik 881 213 307 lub* wew. 6

Dział Windykacji, Sprzedaży i Rozliczeń Kosztów

Czerepak Izabela –  Specjalista ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych – 791 760 373 lub* wew. 5

Parzelska Justyna –  Inspektor ds. Windykacji i Rozliczeń Kosztów – 791 760 373 lub* wew. 5

Dział Księgowości

Kozłowska Ewa – Główny Księgowy – 531 001 784 lub* wew. 7

Siniecka Joanna – Z-ca Głównego Księgowego 605 280 786 lub* wew. 7

Biuro Organizacyjno-Prawne i Obsługi Zarządu

Szmulik Marta –  Kierownik 605 413 736 lub* wew. 8,9

Za powstałe utrudnienia przepraszamy – o zniesieniu wprowadzonych ograniczeń zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani odrębnym komunikatem.

*Dzwoniąc na nr główny 74/8458 287 prosimy o wybieranie wskazanych powyżej
nr wewnętrznych.