Dnia 14 grudnia br. ( sobota) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. będzie czynny od godz. 7.00 do godz.13.30 z wyłączeniem Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego. Natomiast dnia 27 grudnia br. (piątek) Zakład będzie nieczynny, z wyłączeniem Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego.