Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. wydłuża termin składania ofert do dn. 03.09.2019 r. do godz. 10.00 na usługę przemysłowego czyszczenia zbiornika retencyjnego z osadu, piasku i skratek wleczonych wraz z odnowieniem szlamów na mobilnej prasie filtracyjnej.