Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. w Mieroszowie, oświadcza,  że w dniu wczorajszym miała miejsce awaria na sieci wodociągowej. Awaria w dniu wczorajszym została usunięta. W związku z powyższym wystąpiły braki wody lub spadki ciśnienia. Przed wystąpieniem wczorajszej awarii nie było zgłoszeń mieszkańców dotyczących braku wody.