Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 09.07.2019r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia stawek za usługi branży wodno-kanalizacyjnej