Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 15/2019z dnia 09.07.2019r.Prezesa ZarząduZakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.w sprawie ustalenia stawek za usługi branży wodno-kanalizacyjnej