W dniu 20 kwietnia 2020 r. Burmistrza Mieroszowa wydał Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie szczególnej formy pobierania czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Burmistrz Mieroszowa podjął decyzję o obniżeniu czynszu lokali użytkowych należących do miasta, którego celem jest utrzymanie miejsc pracy w tych firmach, które mają do dyspozycji lokale gminne.  Obniżka czynszu nie obejmuje garaży i pomieszczeń gospodarczych.

Z uwagi na  ograniczenie prowadzenia działalności najemcy lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mieroszów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mieroszowa,  mogą ubiegać się o zastosowanie stawki czynszu miesięcznego w wysokości 1 zł/m netto powierzchni  lokalu, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Najemcy zainteresowani tą formą wsparcia powinni złożyć stosowny wniosek.

Warunkiem uzyskania obniżki jest brak zaległości na dzień złożenia wniosku w  podatku od nieruchomości   a ewentualne zaległości z tytułu najmu lokalu i opłat z nim związanych nie przekraczają wysokości miesięcznego naliczenia za ten lokal.

Informacja o rozpatrzonym wniosku zostanie przekazana Najemcy drogą mailową.

Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na  adres e-mail:sekretariat@zgkimmieroszow.pl
Informacje na temat wniosków można uzyskać po numerem telefonu: 791760373

Z uwagi na termin składania wniosków, faktury, które zostały wystawione na początku kwietnia 2020 r.,  po rozpatrzeniu wniosku zostaną skorygowane.

Pliki do pobrania: