Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 15.07.2019 r. Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „MIEROSZÓW” Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia przez pracowników ZGKIM „Mieroszów” Sp. z o.o. w Mieroszowie kontroli urządzeń instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układów pomiarowych, jak również kontroli w zakresie sprawdzenia nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ścieków oraz nielegalnych podłączeń odprowadzających do kanalizacji sanitarnej wody deszczowe i drenażowe pochodzące z dachów i powierzchni utwardzonych