Termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania upływa 30 czerwca 2022 roku

Przypominamy, 1 lipca 2021 wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

*   Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed
1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

*   Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel lokalu (gdzie znajduje się indywidualne źródło ciepła i spalania paliw) lub zarządca  budynku (gdzie znajduje się zbiorcze źródło ciepła i spalania paliw) ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel lokalu zasilany przez indywidualne  źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec lub zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.           

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem. Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej. Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Gminy przygotował wydrukowane kopie deklaracji w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie przy Placu Niepodległości 1 . Jak złożyć deklarację przez Internet? Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez Internet? Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.   Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#k2