INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ

Szanowni Państwo! Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20.10.2022 r. prosimy o złożenie: INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ: GROSZEK / ORZECH / MIAŁ do dnia 24 października br. (PONIEDZIAŁEK) do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie  w...

Prace wodociągowe w dn. 22.04 – PIĄTEK

Ze względu na parce na sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną w dniu jutrzejszym (22 kwietnia – PIĄTEK) od godz. 10.00 do godz. 14.00 wystąpią braki wody oraz spadki ciśnień na następujących ulicach:- Szpitalna- Robotnicza- Łąkowa – Słoneczna –...

TARYFY WODNE

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w...