Zapytanie unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. UWAGA – aktualizacja zapytania ofertowego 26.04.2024 Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie

Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 3-4 w MieroszowieWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA pl. Niepodległości 3-4 w MieroszowieSiedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.Ogłasza...

TARYFY WODNE

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w...