Szanowni Państwo!

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20.10.2022 r. prosimy o złożenie:

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIA NA OPAŁ: GROSZEK / ORZECH / MIAŁ

do dnia 24 października br. (PONIEDZIAŁEK) do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie  w Biurze Obsługi Klienta ( pokój nr 1) lub e-mailem na adres: opal@mieroszow.pl

Informacja o zapotrzebowaniu na opał musi zawierać:

  1. Nazwisko, imię
  2. Adres zamieszkania
  3. Nr telefonu
  4. Ilość i rodzaj opału: groszek/orzech/miał (max. 3 tony).

Wzór informacji o zapotrzebowaniu na opał można pobrać w formie papierowej w:

  • Urzędzie Miejskim w Mieroszowie
  • Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o.
  • Ośrodku Pomocy Społecznej
  • Mieroszowskim Centrum Kultury

Przyjmowane będę również informacje napisane własnoręcznie zawierające w/w dane.

Wzór informacji do pobrania: