Dotyczy:  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.:

„ Modernizacja budynku przy ul. Stefana Żeromskiego nr 30 w Mieroszowie”.

Zamawiający informuje, iż zapytanie unieważnia się, z powodu zbyt wysokich kosztów wykonania zadania przekraczającego zaplanowane w budżecie środki finansowe  na jego realizację.

Plik do pobrania: