Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem (od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. Ogłasza konkurs ofert nawykonanie remontu elewacji z dociepleniem (od...

Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem (od strony podwórka) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 25 w Mieroszowie.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 25 w Mieroszowie Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. Ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji z dociepleniem (od...