Dotyczy:  wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.:

„ Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 24a”

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

Biuro Projektowo-Usługowe mgr Anna Andruskonis-Krawczyk

Ul. St. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

Plik do pobrania: