Dotyczy:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.:

„Modernizacja budynku mieszkalnego w Golińsku 20”

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

Biuro Projektowo- Usługowe mgr Anna Andrukonis-Krawczuk

Ul. St. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

Plik do pobrania: