WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 7 W MIEROSZOWIE

Zamawiający informuje, iż wybraną ofertą jest oferta złożona przez: ZRYWBUD s.c. Tomasz Partyński, Patryk Bydłosz

Poniżej informacja dot. złożonych ofert i przyznanej punktacji.

  1. Firma ZRYWBUD s.c. Tomasz Partyński, Patryk Bydłosz

Siedziba firmy: ul. Wiejska 13a, 58-350 Mieroszów

Liczba punktów w kryterium cena: 100

Łączna liczba punktów: 100

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że oferta złożona przez Wykonawcę ZRYWBUD s.c. Tomasz Partyński, Patryk Bydłosz spełnia wymogi Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawia najniższą cenę.