WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert nasprzątanie klatki schodowej we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości 24.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519, adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.plDokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:


sprzątanie klatki schodowej w zakresie:

  • Zamiatanie i mycie klatki schodowej – raz na dwa tygodnie
  • Przecieranie poręczy – raz na dwa tygodnie
  • Przecieranie drzwi zewnętrznych – raz na dwa tygodnie
  • Mycie okien na klatce schodowej – raz na pół roku
  • Zbieranie reklam – raz na dwa tygodnie
  • Przecieranie skrzynek na listy – raz na dwa tygodnie


Termin wykonania zamówienia: określony umową

Miejsce realizacji zamówienia – WM Pl. Niepodległości 24 w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2022 i lata przyszłe

Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2021 r. do godziny 12.00 wsiedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania

przyczyny.