Zapraszamy do składnia ofert na realizację zadania: Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 24a – link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bb27bfc-00f8-46be-9996-2d30905ce1d2