WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Powstańców 3 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na wymianę stolarki okiennej we Wspólnocie Mieszkaniowej, położonej w Mieroszowie przy ul. Powstańców 3 (brama lokale 8-12).

Szczegóły w załączniku: