Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione ze względu, iż najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na remont elewacji budynku we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 7

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519 adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl

Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego :


– wykonanie remontu elewacji budynku we Wspólnocie Mieszkaniowej przy pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2024 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 1 SEKRETARIAT

Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz z dokumentacją projektowa dostępne są również po linkiem Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie