WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Pl. Niepodległości 7 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Informuje o otwarciu ofert

W II POSTĘPOWANIU – REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY PL. NIEPODLEGŁOŚCI 7 W MIEROSZOWIE

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy tj:

  1. Firma ZRYWBUD s.c. Tomasz Partyński, Patryk Bydłosz z siedzibą przy ul. Wiejskiej 13a, 58-350 Mieroszów

za cenę (PLN):     312 000,00 zł.