W dniu wczorajszym uprzątnięte zostały dwa składowiska odpadów na ulicy Ogrodowej oraz na Kamionce.

Przypominamy o ZAKAZIE BEZWZGLĘDNEGO SKŁADOWANIA ODPADÓW

Odpady wielogabarytowe należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów N I E O D P Ł A T N I E

w następujące dni:

poniedziałek w godz. od 15 – 17

środa w godz. 15-17

piątek w godz. 15-17

sobota w godz. 8-12

Natomiast, w razie z problemów z dowozem bądź załadunkiem ZGKiM świadczy usługi w tym zakresie,

pod nr 575 771 415 .