Taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieroszów na okres 3 lat.

Pobierz plik