Wspólnoty mieszkaniowe

Podział wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządcy budynków

Izabela Czerepak – tel. 515 355 264

Magdalena Sobolewska –  tel. 791 761 399

Magdalena Ścisłowska – tel. 791 627 519

 Wykaz budynków podlegających zarządcom

 

Cennik opłat dla nieruchomości zarządzanych przez ZGKiM: