Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. ogłasza zapytanie w sprawie:

Zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701),  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257),  ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) odpadów ściekowych i wykonanie wszystkich obowiązków i czynności przypisanych w tym zakresie wytwórcy odpadów w w/w przepisach. Zadania dotyczącego osadów ściekowych o kodach  w ilościach:

190805 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe – ok. 500 ton

190801 Skratki – ok. 25 ton

190802 Zawartość piaskowników – ok. 50 ton

Pliki do pobrania: