WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Wojska Polskiego 20 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Mieroszów” Sp. z o.o.

Ogłasza konkurs ofert na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Mieroszowie.

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Izabela Czerepak tel. 515 355 264, adres e- mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.pl

Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:

– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 20 w Mieroszowie.

Termin wykonania zamówienia – zgodnie z ofertą wykonawcy

Miejsce realizacji zamówienia – Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 20 w Mieroszowie.

Kryteria wyboru oferty- cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:  rok 2022

Ofertę należy złożyć do dnia 20.06.2022r do godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,, Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. nr 3 lub w formie elektronicznej na e -mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Szczegóły w załącznikach:

Plik w formacie ath, jest możliwy do udostepnienia – prośbą prosimy kierować na : i.czerepak@zgkimmieroszow.pl

Ocieplenie ścian może być wykonane w oparciu o inny system spełniający wymagania instrukcji ITB nr 447/2009 ,, Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” i posiadający ważne świadectwo lub aprobatę ITB.