WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie
Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.
Ogłasza konkurs ofert na remont elewacji budynku we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 3-4
Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:
Magdalena Ścisłowska nr tel.:  791 627 519 adres e-mail: m.scislowska@zgkimmieroszow.pl
Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego :

– wykonanie remontu elewacji budynku we Wspólnocie Mieszkaniowej przy pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie.

Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2024 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 1 SEKRETARIAT

Dokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego wraz z dokumentacją projektowa dostępne są również po linkiem Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mieroszowie