WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Przejazd 5 w Mieroszowie

Siedziba: ul. Wolności 27A, 58-350 Mieroszów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.

Ogłasza konkurs ofert na remont schodów na klatce schodowej we Wspólnocie Mieszkaniowej położonej w Mieroszowie przy ul. Przejazd 5

Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami:

Izabela Czerepak nr tel.:  515 355 264, adres e-mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.plDokładny opis przedmiotu zapytania ofertowego:


wykonanie remontu schodów na klatce schodowej we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Przejazd 5 w Mieroszowie.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy

Miejsce realizacji zamówienia – WM Przejazd 5 w Mieroszowie

Kryteria wyboru oferty – cena oraz doświadczenie w realizacji podobnych zamówień

Przewidywany termin realizacji zamówienia rok 2023/2024

Ofertę należy złożyć do dnia 6 października 2023 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. ul. Wolności 27a, 58-350 Mieroszów pok. Nr 3 lub w formie elektronicznej na e-mail: i.czerepak@zgkimmieroszow.pl

Postępowanie z zakresu wyboru wykonawcy zwolnione jest z reżimu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.